b

  
      

Stránky jsou přemístěny na www.farmastarebuky.cz

Vítáme Vás na nové podobě našich webových stránek. Zatímco předchozí forma sloužila zejména pro zájemce o stavbu našeho slaměného domu, nyní je hlavním posláním stránek představit naše rodící se hospodářství a informovat zájemce o produktech, které budeme (prodáváme) ze dvora.

 

 O nás

Již během studií (botanika a zoologie:-) jsme si začali uvědomovat, že vysedávání v kanceláři nebude tou pravou náplní pro naše životy. V průběhu našich cest či krátkodobých brigád jsme postupně přicházeli na chuť vytváření vztahu s okolní krajinou a přírodou pomocí hospodaření a to i přesto, že ani jeden z nás nepochází ze zemědělských poměrů. V roce 2009 jsme koupili pozemek v obci Staré Buky v Podkrkonoší nedaleko Trutnova. Naším prvotním cílem bylo zde začít hospodařit. Bydleli jsme ale asi 15km daleko, a tak bylo nejdřív ze všeho nutné vytvořit si zde nezbytné zázemí. Z této nutnosti se stal docela velký projekt, kdy jsme se v letech 2011-12 pustili do stavby rodinného domu ze slámy, dřeva a hlíny. V průběhu stavby samozřejmě nezbýval na nic moc jiného čas, a tak jsme se našim pozemkům mohli začít plně věnovat až od roku 2013.

Zkušenosti s hospodařením sice nemáme, ale v minulosti jsme navštívili několik farem v České republice, ale i v Anglii a na Novém Zélandu, protože nás zajímalo, jak vytvořit fungující a částečně nezávislé (zacyklené) hospodaření, které by bylo ohleduplné k přírodě. Zjistili jsme, že to jde a inspirovali se. Teď je pro nás nejdůležitější být denně na farmě a pozorovat. Pozorovat půdu, rostliny, počasí... Snažit se porozumět a volit ty nejlepší způsoby při kultivaci.

Celkově vlastníme asi 8ha + 1,5ha máme pronajatých. Většinu plochy zabírají louky, které místy postupně přeměňujeme na ornou půdu, sady, remízky. Na kousku máme i lesík, který je spíše náletového charakteru.

 

Plány

Naším cílem je na našich pozemcích vytvořit menší rodinné hospodářství, které bude co nejvíce soběstačné a odolné vůči nejrůznějším výkyvům - počasí, úředníků, společnosti apod. V rámci možností se pokoušíme o farmu s nízkými provozními náklady, zároveň však diverzifikovanou výrobou.

 vyvýšený záhonvýsadba starých odrůdorba


a

Pole

Od roku 2011 jsme začali kultivovat asi 0,4ha půdy. Rozorali jsme nejrovinatější  část pastviny, která ale v minulosti sloužila také jako orná půda. Půda je tady hodně těžká – jílovitá, klima je ještě znatelně ovlivněné blízkostí hor. Pěstitel z Polabí by se asi lekl! Pokud se však místní charakteristiky vezmou v úvahu, tak i zde je možné dosáhnout pěkných sklizní u řady druhů.

Následovalo několikeré vysetí a pozdější zaorání zeleného hnojení (jetel, hořčice, svazenka) v období, kdy nebyl na nic jiného čas.V roce 2013 jsme na menší části políčka již zkoušeli pěstovat zeleninu, a začali jsme tak nabírat potřebné zkušenosti. Od letošního roku (2014) již je výsadba na celé ploše. Pole bylo vyhnojené kompostem (zelenina) a na menší ploše hnojem (brambory, dýně).

Pole obděláváme pomocí traktoru Zetor 3011, jedná se o orbu a rotavátorování. Dál už ale následuje hromada ruční práce pomocí motyk, ručních pleček, ploskořezu, vlastních rukou atd. Podíl ruční práce je tedy hodně velký. Rádi bychom postupně zúrodňovali náš kousek orné půdy, zejména pomocí používání vyšších dávek kvalitního kompostu, využívání zeleného hnojení aj. 

Máme také 2 fóliovníky o rozměrech 2,5x14m, které jsme pokusně zakládali bezorebně. Loni už byl jeden v provozu a úroda byla moc pěkná. Pěstujeme zde teplomilnější zeleninu hlavně tedy papriky, rajčata, okurky. Na jaře je využíváme k rychlení některých otužilejších druhů a předpěstování sazenic.

Samozřejmostí pro nás je nepoužívání jakékoliv chemie a umělých hnojiv. K vyhnojení používáme kompost či zelené hnojení. Inspirujeme se permakulturou, ekologickým zemědělstvím a zdravým selským rozumem:-)

Zeleninu v první řadě jíme my, (máme poměrně velkou spotřebu), následuje rodina. Tento rok už snad zbude i něco k prodeji.-)

Sad

Postupně vysazujeme ovocné stromy většinou vyšších kmenných tvarů. Vybírali jsme z větší části starší odolnější odrůdy. Osázená plocha nyní zabírá asi půl hektaru. Zdejší jílovité půdy ale nejsou pro ovocné dřeviny úplně to ideální. Navíc v prvních letech po výsadbě (začali jsme ještě před stavbou domu) nebyl čas jim věnovat  nějakou péči. Přesto se stromky z větší části chytly a postupně se jim začíná více dařit.

Kromě ovocných stromů vysazujeme také rybízy, maliny, ostružiny, mišpule, muchovníky....aj. Takže časem by mělo být i dostatek bobulovitého ovoce.

Chov

Chov ovcí

Chováme masná plemena (převážně suffolk) a mléčné plemeno - východofríské ovce. Jehňata, která se rodí v zimě, od jara až do podzimuprodáváme do chovu či na maso. Od příštího roku bychom chtěli mléčné ovce dojit a jejich mléko zpracovávat převážně na sýry.  Začali jsme také zkoušet činění kožešin, zatím se to ale učíme. Vlnu ze střiže používáme převážně k účelům zateplování staveb. Ovce mají na pastvině zázemí v podobě ovčínu, který obývají celoročně a odkud mají přístup na pastviny. Na pastvu pobíráme dotace.


Chov slepic

Slepice chováme v mobilním kurníku převáženém za traktorem. Na tento způsob jsme narazili v zahraničí, a tak to zkoušíme. Mezi výhody patří to, že při pravidelném přesouvání výběhu slepice nezničí travní drn a mají stále možnost napást se čerstvé trávy a nejrůznějších breberek, které se na louce nacházejí. Žloutky pak jsou krásně vybarvené i bez přidávání karotenu do krmiva.

Loňský rok jsme začali s pokusným hejnkem vynesených slepic z velkochovu. Toto opatření jsme zvolili zejména k otestování tlaku (zde hojných) predátorů (jestřáb, liška, kuna) na chovanou drůbež. Slepice zvyklé na život v drůbežárně, si poměrně pěkně přivykly na život pod modrou oblohou, začaly být shánčivé, ale jejich minulost vrcholových sportovců na nich přesto nechala negativní následky, které se projevily především velkou úmrtností a menší snůškou. 

V letošním roce jsme zakoupili 20 kuřic hybridního plemene dominant. Dále si již od kuřat odchováváme nosnice několika plemen - plymutka bílá, hempšírka, vlaška koroptví, maranska. Vedlejším produktem odchovu jsou jateční kohoutci. Z důvodů rozšíření chovu slepic letos budujeme ještě jeden (tentokrát nemobilní) kurník. Základem kurníku je dusaná hliněná směs a zelená střecha. Měl by sloužit především pro účely odchovu a zimování slepic.

 

Chov hus

Chov českých hus bílých je plánovaný na  příští rok.

 

Chov indických běžců

Chováme také kačera s třemi kachnami indických běžců. Hlavní funkcí těchto aktivních sprinterů je čištění políčka od nájezdu slimáků. Vypadají v tomto ohledu jako neúnavní pracanti, zkušenosti s výhodami a úskalími však zatím získáváme. Vedlejším produktem chovu je občasná snáška vajec.

Chov prasat

Tři roky jsme chovali prasata – křížence divočáka, domácího a vietnamského prasete. Prase je velice zajímavé a inteligentní zvíře. Prasata byla celoročně venku jen v malé „chýšce“ s větším výběhem. Odchov byl bezproblémový, s minimální péčí.  Přesto náklady na krmení byly poměrně vysoké a naše představy o pomoc prasat s kultivací pole se rychle rozpylnuly. Naopak jsme zjistili, že prasata se hodně podílejí na šíření šťovíku. Nevýhody tedy převážily nad výhodami, a tak jsme chov zrušili.  

Chov včel

Od léta 2013 máme i 3 včelstva. Zatím jsme v úplných začátcích. Před námi je dlouhá  cesta učení.... První med jsme už ale ochutnali. Byl výborný :-) 

Slaměný dům

Dům je postaven na pilířích. Nosný skelet je dřevěný s převážně použitým zimním dřevem, které se řezalo přímo na místě pomocí mobilní pásové pily. Slaměné stěny stojí samostatně (mimo skelet) a jsou přerušné jen lehkým ostěním pro okna. Vnitřní příčky jsou ze dřeva, slámy a hlíny. Vnitřní a vnější omítky jsou z hliněné směsi, kde hlavní složku tvoří  místní jíl. Strop je zateplen primitivně-efektivním způsobem pomocí balíků slámy, prken a kartonů. Půda není zateplená. V podlaze je surová ovčí vlna ošetřená kyselinou boritou. 
Dům je vytápěn kachlovým sporákem. Vodu bereme z vlastní studny. Záchod máme separační "piliňák". Zbylá odpadní voda jde do kořenové čističky.
Ve slaměném domě se nám žije báječně. Určitě předčil naše očekávání.

Návštěva

Návštěva farmy je po dohodě možná.  Fotky

Odkaz na fotky ze stavění domu a  z farmy, především z roku 2011 a 2012 (podle data, kdy jsem fotky nahrávala na rajče). Fotky jsou z větší části neprotříděné.  http://florinka1.rajce.idnes.cz
Prodej ze dvora

více na www.farmastarebuky.cz


Kontakt


Prosím, pokud nás chcete kontaktovat, používejte přednostně email: k.florova@gmail.com, popř. p.tlachac@gmail.com 
                                                                                                                                                                           mobil: 732502999 (Pavel)

Pokud se k nám chystáte, tak mapa a podrobnější informace o tom, jak se k nám dá doje(í)t je zde (klikni).